Agency9 slår GIS/CAD giganter i strömmande 3D på WebGL

Lösning för projektsamverkan och medborgarkommunikation i Smarta Städer

Intergeo Exhibition and Conference in Berlin, Oktober 2014

Agency9, den svenska programvaruleverantören med ledande teknik för online 3D visualisering släppte förra veckan stöd för strömmande WebGL i sin molnbaserade tjänst CityPlanner. Smarta Städer kan nu via webben enklare nå ut till sakägare, projektteam och medborgare med projekt presenterade med interaktiva 3D vyer i stora stadsmodeller.

Unikt i jämförelse med andra WebGL lösningar på marknaden kan CityPlanner hantera stora 3D stadsmodeller och terrängmodeller som underlag för presentation av CAD projektdata och kartdata. De flesta andra lösningarna kan bara visa begränsade CAD modeller eller ett begränsat område av en stadsmodell.

Agency9s tekniska lösning för strömmande data i WebGL är den mest avancerade på marknaden idag med den bästa verklighetskänslan och användarupplevelsen. CityPlanner kombinerar kapacitet att visa stora modeller “big data” med funktioner för avancerade grafiska effekter som ”ambient occlusion”, realtids sol/skuggor och and ”god rays”.

CityPlanner är en webbaserad molntjänst för 3D visualisering av projekt i stadsbyggnad, infrastruktur och energi. CityPlanner är unik i att ge planerare, kommunikatörer och projektledare tillgång till funktionella verktyg att enkelt skapa illustrationer i 3D och dela dem inom team och publicera externt till allmänheten. CityPlanner används av många kommuner i Sverige och utomlands för publicering till webb och visualiseringsbord i utställningslokaler. Möjligheten för WebGL baserad publicering är omedelbart tillgänglig i CityPlanner.

“Vi är stolta att kunna presentera vår WebGL lösning som överglänser alla andra lösningar för strömmande 3D, som vi sett på internationella marknaden inkluderat de stora aktörerna inom GIS/CAD. Smarta Städer kan nu med senaste tekniken enkelt kommunicera stadsbyggnadsprojekt både till webb och visualiseringsbord i samma lösning” säger Håkan Engman VD i Agency9 AB. Se projekt Västlänken publicerat i Göteborgs stad med den nya tekniken http://agency9.com/campaign/cityplanner-webgl/

Agency9 outperforms GISCAD giants in streaming 3D with WebGL wp 2.1

 

CityPlanner är baserad på Agency9 utvecklarplattform 3DMaps för visualisering av stora terräng och stadsmodeller med överlägsen prestanda och renderingskvalitet. Plattformen har stöd för vanliga kartformat och verktyg för skapande av fotorealistiska 3D stadsmodeller som StreetFactory™ från Airbus Defence & Space, Smart3DCapture™ från Acute3D samt lösningar från TerraSolid och Agisoft. Även organisationer som väljer OGC standarden CityGML har med Agency9s teknik en lösning för att publicera data online och möjlighet att skapa kraftfulla tillämpningar.

Test 2   Test 1

 

 

 

 

Trenden inom webbutveckling och webbläsare går snabbt mot HTML5 och plug-in fria lösningar. Med WebGL kommer användaren få en bättre upplevelse genom omedelbar laddning av sidan utan installation av insticksprogram. WebGL möjliggör också snyggare integrationer av webbapplikationer i 3D vyn.

About Agency9

Agency9 är en ledande leverantör av lösningar för 3D-visualisering på visualiseringsbord, webb och mobil av geografisk information och kartor inom infrastruktur, bygg- och publika sektorn. Agency9s produktportfölj inkluderar utvecklarplattformen 3DMaps och den molnbaserade planeringstjänsten CityPlanner som används av många kommuner i Norden och internationellt. Bolaget bildades 2003 och är en etablerad spelare internationellt inom online 3D marknaden. www.agency9.com 

Kontakt: Håkan Engman, VD, Telefon: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com 

Agency9 outperforms GIS/CAD giants in streaming 3D with WebGL

Powers project collaboration and communication to the masses for Smart Cities

Intergeo Conference, Berlin, Germany, October 2014

Agency9, the leading provider of online 3D visualisation, today releases WebGL publishing support for its web based planning tool CityPlanner. Smart Cities can now easier reach the citizens and stakeholders on the web with interactive visualisation projects in 3D. Unlike other WebGL solutions, CityPlanner is capable of smoothly visualising large scale terrain and city models as background to CAD illustrations. Most other solutions are pure model viewers limited to show only the project model itself and possibly only the closest surroundings or in other ways very limited in capabilities.

By combining 3D rendering of big data sets with advanced gaming effects such as ambient occlusion, real time sun/shadows and god rays, CityPlanner provides the best realism and user experience. CityPlanner is arguably one of the most sophisticated WebGL solutions available in the global market today.

Try a showcase project for yourself, available at http://agency9.com/campaign/cityplanner-webgl/

Agency9 outperforms GISCAD giants in streaming 3D with WebGL wp 2.1

Visualisation of a large scale infrastructure project with a city-wide tunnel in CityPlanner WebGL

Agency9 CityPlanner is a web based service for 3D visualization of projects within urban development, infrastructure and energy. CityPlanner is unique in providing online planning tools for widespread access and collaboration of planning information in 3D. It is created for urban planners, communicators, consultants and GIS technicians to easily create, share and publish project and spatial information online to be viewed in a normal web browser plugin-free. CityPlanner is currently used by many municipalities internationally to publish projects online and to interactive visualisation tables in exhibitions. http://cityplanneronline.com

The trend in web development and browser technology quickly move towards HTML5 and plug-in free solutions. With WebGL the user will experience instant launch of applications without installation of plugins, security questions and loading delays. Applications will also work more smoothly and integrated with web applications. The 3DMaps platform streams 3D data over internet at high speed providing a near reality experience for the user in navigating in the virtual model.

CityPlanner is based on the Agency9 3DMaps framework for visualisation of large scale terrain and 3D city models with unparalleled performance and rendering quality. The content pipeline support common GIS formats as well as popular tools for photorealistic 3D city model including StreetFactory™ from Airbus Defence & Space, Smart3DCapture™ from Acute 3D as well as solutions from TerraSolid and Agisoft. Also organisations adopting the OGC standard CityGML is here provided a path to publish data online and to create powerful applications.

Test 1     Test 2

 

 

 

 

 

The CityPlanner online with the WebGL publishing support is immediately available at http://cityplanneronline.com and also through the CityPlanner reseller partners.

“Agency9 is proud to announce availability of WebGL publishing support for CityPlanner. Our streaming implementation in 3DMaps performs better than any other solution we have seen in the market and now enable sharing of big data over internet in an efficient way.” says Håkan Engman CEO of Agency9 AB.

About Agency9

Agency9 is a leading provider of software for online based 3D visualization of geographic information and maps for collaboration and communication in the infrastructure, construction and public sector. Agency9’s product portfolio for web and mobile includes 3DMaps developer platform and the cloud service CityPlanner. The company was established 2003 and is an established leader in the online 3D market. http://www.agency9.com

Contact: Håkan Engman, CEO, Phone: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

 

 

Intro

Stockholmare kan nu uppleva planerade byggprojekt i fotorealistisk 3D modell

Agency9 levererar lösning för visning av pågående planer i 3D på stor pekskärm i Kulturhuset.

Stockholm, Juni 2014

Med öppningen av Stockholmsrummet i Kulturhusets bottenvåning presenterar Stockholm Stad planerade byggnadsprojekt på ett nytt sätt. På en stor pekskärm kan besökare nu se Stockholm virtuellt i en jättestor fotorealistisk 3D modell och utforska de olika byggnadsprojekt som pågår i Stockholm.

Screenshot1 till WP

Från översiktläge för hela kommunen får besökaren en överblick över alla pågående projekt markerade med färgade ytor i modellen. Likt amerikanska agentfilmer och TV-serier som CSI kan besökare med handrörelser zooma in i den fotorealistiska 3D modellen och fördjupad projektinformation flyger fram genom att trycka på informationspunkter. Ett antal större projekt som Slussen, Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden finns inlagda som modeller i 3D för att mer i detalj visa hur projekten planeras.

Screenshot5 till WP

Den stora 3D modellen har levererats till Stockholms Stad av företaget Blom AS. Skapad av enorma mängder bildmaterial som processat med ny teknik fås en mycket detaljrik 3D modell med högupplösta bilder på husfasader och terräng. Blom som är stor leverantör av flygfoton och kartmaterial skapar med denna teknik enkelt sådana 3D modeller över andra städer. Tillgång till fotorealistiska 3D stadsmodeller kommer att skapa förutsättningar till nya tillämpningar och kommer att förändra stadsplanering och kommunikation till medborgare.. Tekniken för visning av 3D modellen i visualiseringsbordet baseras på Agency9s produkt CityPlanner. CityPlanner är ett webb-baserat verktyg för planerare inom stadsbyggnad att skapa interaktiva 3D illustrationer för byggnadsprojekt och dela dem inom projektteam, sakägare och medborgare över internet. Med en knapptryckning kan projekt publiceras över webben i tidiga faser eller i samråd. CityPlanner har även färdiga lösningar för att ge medborgare möjlighet lämna kommentarer direkt i 3D modellen. Dialogprojekt har genomförts i många andra kommuner med tusentals besökare till webben och många konstruktiva kommentarer som resultat. CityPlanner administreras i ett webbgränssnitt och publiceras enkelt till visualiseringsbord och publika utställningsdatorer där det ställs höga krav på enkelhet och prestanda. Touch-gester används för en intuitiv och mjuk navigering i 3D-miljön.

Screenshot6 till WP

Agency9 är stolta att få delta i detta projekt med Stockholm Stad att ge stockholmare möjlighet till bättre förståelse av pågående utvecklingsprojekt i Stockholm. Presentation i 3D och ökad dialog är en viktig del iatt ge en tydlig bild av planerade förändringar. Förhoppningen att undvika onödiga missförstånd och minska kostsamma överklagande” säger Håkan Engman, VD för Agency9.

Screenshot7 till wp

Om Agency9

Agency9 är en ledande leverantör av lösningar för 3D-visualisering på visualiseringsbord, webb och mobil av geografisk information och kartor inom infrastruktur, bygg- och publika sektorn. Agency9s produktportfölj inkluderar utvecklarplattformen 3DMaps och den molnbaserade planeringstjänsten CityPlanner som används av många kommuner i Norden och internationellt. Bolaget bildades 2003 och är en etablerad spelare internationellt inom online 3D marknaden. www.agency9.com 

Kontakt: Håkan Engman, VD, Telefon: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

Framsidan

4D improves decision making in city management

Planned investments presented with interactive 3D-illustrations, costs and time

Stockholm, June 2014

Agency9, the leading provider of 3D visualisation platform and urban planning solutions for web and mobile, revealed today a joint project with Linköping Municipality in Sweden that will reform the management of city development budget and plans. Using the sharpest 3D visualisation solution from Agency9, the development projects are presented on large easy to use touch monitors for meeting delegates and citizens. The presentation provides an unparalleled overview and understanding of the size of investments, location and how projects interrelate.

”This is not only a support for political decisions, but also strengthens opportunities for a better dialogue with citizens. New possibilities are now provided to allow citizens to participate in forming Linköping tomorrow and in the future” says Paul Lindvall Chairman of Linköping Municipality

Screen2 till WP

The application is running on a large touch screen to present the full city in 3D. Users can easily navigate in the virtual city with touch gestures similar to those used for tablets and mobiles. Projects are marked in the 3D scene as icons for different categories i.e. infrastructure, apartments, health, education and culture. A touch opens the project view containing 3D illustrations placed in the city model and images illustrating design vision. The project view provides a clear and intuitive understanding of the selected project in the context of the existing city.

Project time plans and investment budgets are updated by the different city departments in a database. A specific year or time interval can be selected on an interactive time slider, highlighting projects current in that selection. Investment budget and population projection can also be visualised in map and diagram views for selected time period. On large touch monitors this presentation method gives an excellent understanding as the future investments are viewed in the proper context, both spatial as well as temporal.

Screen3 till WP

The application is built for Linköping Municipality using Agency9’s leading edge 3D visualisation platform 3DMaps and CityPlanner. CityPlanner is a unique online 3D-visualisation tool for city planning and citizen dialogue currently in use by over 30 cities in Nordics, Europe and Asia. CityPlanner Offline is an extension to the web version of CityPlanner requiring no internet connection and fully leverages the capacity of a gaming computer to achieve best rendering quality and performance. www.cityplanneronline.com

 

See video: http://agency9.com/portfolio-item/city-investment-planning-and-visualization/

Jonas Sjölin Linköping kommun till WP

GIS Department Manager Jonas Sjölin present the city´s investments until 2025

”Next step is to develop a web and tablet version of this application in CityPlanner to make it available to everybody”, says Jonas Sjölin GIS Manager at the Linköping Municipality.

”Agency9 is proud to present this project with Linköping Municipality. Linköping’s insight and innovation in applying new technology in their decision processes has encouraged us in this project. Internal and external communication is crucial in city development. Our popular CityPlanner online service for web and mobile has again proven to be a perfect platform for applications now as a desktop application for touch screens.” says Håkan Engman CEO of Agency9

About Agency9

Agency9 is a leading provider of software for online based 3D visualization of geographic information and maps for collaboration and communication in the infrastructure, construction and public sector. Agency9’s product portfolio for web and mobile includes 3DMaps, CityPlanner and other online 3D geospatial solutions. The company was established 2003 and is an established leader in the online 3D market. www.agency9.com

Contact: Håkan Engman, CEO, and Phone: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

Framsidan

4D visar kommunens investeringar

Planerade investeringar till 2025 i Linköpings kommun presenteras med interaktiva 3D-illustrationer, kostnader och tidsplaner i ett nytt verktyg.

Stockholm, Juni 2014

Agency9 presenterar ett gemensamt projekt med Linköpings kommun där en 3D-karta kombineras med tid och kostnad för att presentera investeringar tio år framåt i tiden. Linköpings kommun har länge använt 3D-visualisering som stöd i utvecklingen av staden och i effektiv medborgardialog. Initierat av ledande politiker tar de nu nästa steg och har tillsammans med Agency9 tagit fram ett verktyg för att göra innehållet i investeringsbudgeten mer konkret och förståelig.

Screen2 till WP

Verktyget baseras på Agency9s produkt CityPlanner och är anpassat för stora touch-skärmar så kallade visualiseringsbord. Det användes för första gången under budgetberedningen i Linköpings kommun den 2-4 juni som ett stöd i diskussionen. www.cityplanneronline.com

Se video: http://agency9.com/portfolio-item/city-investment-planning-and-visualization/

Jonas Sjölin Linköping kommun till WP

Lantmäterichef Jonas Sjölin presenterar visualiseringar av investeringar fram till 2025

Detta är naturligtvis ett stöd för politiska beslut, men framför allt förstärks möjligheterna till en ännu bättre medborgardialog. Nu finns nya möjligheter för medborgarna att vara delaktiga i formandet av morgondagens och framtidens Linköping”, understryker kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall.

Första versionen är utvecklad för att användas på visualiseringsbord och publika utställningsdatorer av användare som ställer höga krav på enkelhet och prestanda. Touch-gester används för en intuitiv och mjuk navigering i 3D-miljön.

Agency9 är stolta att presentera detta projekt tillsammans med Linköpings kommun. Baserat på vår världsledande teknologi för visualisering av stora 3D-stadsmodeller har vi i nära samarbete med Linköping tagit fram detta verktyg som är i absoluta framkant internationellt avseende användarinteraktion, prestanda och funktionalitet som är anpassat för kommunens värden” säger Håkan Engman, VD för Agency9.

Investeringar är placerade i en kommuntäckande detaljerad 3D-modell över Linköping. En interaktiv tidsaxel används för att utmärka projekt och kostnader för ett givet år eller tidsintervall. Grundfunktionen baseras på Agency9 CityPlanner, ett 3D-visualiseringsverktyg för stadsplanering och medborgardialog på webb som används av ett trettiotal kommuner i Norden, Europa och Asien. Planerade projekt visualiseras i 3D, inplacerade i befintlig bebyggelse. Med nya funktioner ges ytterligare dimensioner för att analysera och simulera tid, kostnad och befolkningsförändringar. Utökade vyer ger också möjlighet att presentera projektens löptider och förvaltningarnas investering- och driftkostnader i diagram. Som stöd i planering används också trender i befolkningsstatistik som åskådliggörs i modellen och i diagram.

Screen3 till WP

Verktyget kommer användas för presentation av den lagda investeringsbudgeten men också för att konkretisera möjliga scenarios för tillväxt och prognoser.

Nästa steg är att utveckla en webblösning och en lösning för läsplatta”, säger Jonas Sjölin lantmäterichef på Linköpings kommun och ansvarig för att ta fram det nya verktyget. ”På så vis blir det tillgängligt för alla”.

Om Agency9

Agency9 är en ledande leverantör av lösningar för 3D-visualisering på visualiseringsbord, webb och mobil av geografisk information och kartor inom infrastruktur, bygg- och publika sektorn. Agency9s produktportfölj inkluderar utvecklarplattformen 3DMaps och den molnbaserade planeringstjänsten CityPlanner som används av många kommuner i Norden och internationellt. Bolaget bildades 2003 och är en etablerad spelare internationellt inom online 3D marknaden. www.agency9.com 

Kontakt: Håkan Engman, VD, Telefon: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

Om Linköpings kommun

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Kommunen har devisen “Linköping – där idéer blir verklighet”. Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering. www.linkoping.se

 

 

heden

Platform for streaming 3D city models using WebGL now open for GIS developers

Agency9 announces availability of 3DMaps 4.0 with WebGL/HTML5 support

Stockholm Sweden, May 2014

Agency9, the leading provider of online 3D visualisation platform and urban planning solutions for web and mobile, today announces general availability of its software developer platform 3DMaps SDK 4.0 with support for HTML5 and WebGL. The platform is an addition to the existing framework for visualisation of large scale terrain and 3D city models with unparalleled performance and rendering quality.

The trend in web development and browser technology quickly move towards HTML5 and plug-in free solutions. Many existing applications are seeking new technology platform to migrate their solutions. With WebGL the user will experience instant launch of applications without security questions and waiting time. Applications will also work more smoothly and integrated with web applications. The 3DMaps platform streams 3D data over internet at high speed providing a near reality experience for the user in navigating in the virtual model. Software vendors and developers can now leverage the 3DMaps WebGL/HTML5 technology in new or existing GIS and 3D online solution for consumer or professional markets.

The Agency9 3DMaps framework include a content pipeline process supporting common GIS formats and tool chains for photorealistic 3D city model including StreetFactory™ from Airbus Defence & Space, Smart3DCapture™ from Acute 3D as well as solutions from TerraSolid and Agisoft. Also organisations adopting the OGC standard CityGML is provided a path to publish its data online and to create powerful applications. The 3DMaps SDK 4.0 is now available with tutorials and code samples on the Agency9 developer portal http://developer.agency9.com.

The 3DMaps Runtime 4.0 with WebGL support is also immediately available through the expanding network of integration partners and distributors.

“Agency9 is proud to announce availability of 3DMaps 4.0 for WebGL/HTML5. It is a natural extension of our product portfolio and we are pleased to serve the market with a solid platform to support the boost of online 3D application. The new 3DMaps platform is based on over 10 years’ experience of building streaming 3D solutions. Market feed-back is very positive and confirms our leadership over solutions available from the large GIS vendors and niche players.” says Håkan Engman CEO of Agency9 AB.

About Agency9

Agency9 is a leading provider of software for online based 3D visualization of geographic information and maps for collaboration and communication in the infrastructure, construction and public sector. Agency9’s product portfolio for web and mobile includes 3DMaps, CityPlanner and other online 3D geospatial solutions. The company was established 2003 and is an established leader in the online 3D market. www.agency9.com Contact: Håkan Engman, CEO, Phone: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

CityPlanner användarträff 8 april 2014

Detta år är det Nacka kommun som tillsammans med Agency9 bjuder in till användarträff. Syftet med användarträffen är att ge inspiration, chans att utbyta erfarenheter och höra om nyheter i CityPlanner. Användarträffen är även en kanal för att gemensamt diskutera produktplaner och framför allt ge er möjlighet att knyta kontakter med andra användare.

Användarmötet riktar sig till dig som är praktisk användare men även till dem som är i uppstarten av CityPlanner och vill veta mer. Vi kommer även att bjuda in en del kommuner som har intresserat sig för att börja använda CityPlanner.

Programmet för dagen i sin helhet skickas ut närmare inpå men det kommer att vara spännande presentationer där olika kommuner delar med sig av sina praktiska erfarenheter och sina strategier för 3D visualisering och CityPlanner. Självfallet så kommer Agency9 att presentera många spännande nyheter och våra planer framåt med CityPlanner.

Om intresse finns skicka ett mail till gabriella.hogberg@agency9.com så får ni veta mer.

Webinar April 9 10.30-11.00

CityPlanner is a web based 3D visualization tool that make urban planning easier. This webinar will describe how CityPlanner can be used for an early and constructive public hearing in municipalities.

Register here

The webinar will be held in English

Webinar 2 april 10.30-11.00

CityPlanner är ett webbbaserad 3D-visualiseringsverktyg som gör stadsplaneringen lättare. Detta webinarie kommer att beskriva hur CityPlanner kan användas för att genomföra en tidig och konstruktiv medborgardialog i kommunen.

Anmäl dig här.