CityPlanner användarträff 8 april 2014

Detta år är det Nacka kommun som tillsammans med Agency9 bjuder in till användarträff. Syftet med användarträffen är att ge inspiration, chans att utbyta erfarenheter och höra om nyheter i CityPlanner. Användarträffen är även en kanal för att gemensamt diskutera produktplaner och framför allt ge er möjlighet att knyta kontakter med andra användare.

Användarmötet riktar sig till dig som är praktisk användare men även till dem som är i uppstarten av CityPlanner och vill veta mer. Vi kommer även att bjuda in en del kommuner som har intresserat sig för att börja använda CityPlanner.

Programmet för dagen i sin helhet skickas ut närmare inpå men det kommer att vara spännande presentationer där olika kommuner delar med sig av sina praktiska erfarenheter och sina strategier för 3D visualisering och CityPlanner. Självfallet så kommer Agency9 att presentera många spännande nyheter och våra planer framåt med CityPlanner.

Om intresse finns skicka ett mail till gabriella.hogberg@agency9.com så får ni veta mer.

Webinar April 9 10.30-11.00

CityPlanner is a web based 3D visualization tool that make urban planning easier. This webinar will describe how CityPlanner can be used for an early and constructive public hearing in municipalities.

Register here

The webinar will be held in English

Webinar 2 april 10.30-11.00

CityPlanner är ett webbbaserad 3D-visualiseringsverktyg som gör stadsplaneringen lättare. Detta webinarie kommer att beskriva hur CityPlanner kan användas för att genomföra en tidig och konstruktiv medborgardialog i kommunen.

Anmäl dig här.