Framsidan

4D improves decision making in city management

Planned investments presented with interactive 3D-illustrations, costs and time

Stockholm, June 2014

Agency9, the leading provider of 3D visualisation platform and urban planning solutions for web and mobile, revealed today a joint project with Linköping Municipality in Sweden that will reform the management of city development budget and plans. Using the sharpest 3D visualisation solution from Agency9, the development projects are presented on large easy to use touch monitors for meeting delegates and citizens. The presentation provides an unparalleled overview and understanding of the size of investments, location and how projects interrelate.

”This is not only a support for political decisions, but also strengthens opportunities for a better dialogue with citizens. New possibilities are now provided to allow citizens to participate in forming Linköping tomorrow and in the future” says Paul Lindvall Chairman of Linköping Municipality

Screen2 till WP

The application is running on a large touch screen to present the full city in 3D. Users can easily navigate in the virtual city with touch gestures similar to those used for tablets and mobiles. Projects are marked in the 3D scene as icons for different categories i.e. infrastructure, apartments, health, education and culture. A touch opens the project view containing 3D illustrations placed in the city model and images illustrating design vision. The project view provides a clear and intuitive understanding of the selected project in the context of the existing city.

Project time plans and investment budgets are updated by the different city departments in a database. A specific year or time interval can be selected on an interactive time slider, highlighting projects current in that selection. Investment budget and population projection can also be visualised in map and diagram views for selected time period. On large touch monitors this presentation method gives an excellent understanding as the future investments are viewed in the proper context, both spatial as well as temporal.

Screen3 till WP

The application is built for Linköping Municipality using Agency9’s leading edge 3D visualisation platform 3DMaps and CityPlanner. CityPlanner is a unique online 3D-visualisation tool for city planning and citizen dialogue currently in use by over 30 cities in Nordics, Europe and Asia. CityPlanner Offline is an extension to the web version of CityPlanner requiring no internet connection and fully leverages the capacity of a gaming computer to achieve best rendering quality and performance. www.cityplanneronline.com

 

See video: http://agency9.com/portfolio-item/city-investment-planning-and-visualization/

Jonas Sjölin Linköping kommun till WP

GIS Department Manager Jonas Sjölin present the city´s investments until 2025

”Next step is to develop a web and tablet version of this application in CityPlanner to make it available to everybody”, says Jonas Sjölin GIS Manager at the Linköping Municipality.

”Agency9 is proud to present this project with Linköping Municipality. Linköping’s insight and innovation in applying new technology in their decision processes has encouraged us in this project. Internal and external communication is crucial in city development. Our popular CityPlanner online service for web and mobile has again proven to be a perfect platform for applications now as a desktop application for touch screens.” says Håkan Engman CEO of Agency9

About Agency9

Agency9 is a leading provider of software for online based 3D visualization of geographic information and maps for collaboration and communication in the infrastructure, construction and public sector. Agency9’s product portfolio for web and mobile includes 3DMaps, CityPlanner and other online 3D geospatial solutions. The company was established 2003 and is an established leader in the online 3D market. www.agency9.com

Contact: Håkan Engman, CEO, and Phone: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

Framsidan

4D visar kommunens investeringar

Planerade investeringar till 2025 i Linköpings kommun presenteras med interaktiva 3D-illustrationer, kostnader och tidsplaner i ett nytt verktyg.

Stockholm, Juni 2014

Agency9 presenterar ett gemensamt projekt med Linköpings kommun där en 3D-karta kombineras med tid och kostnad för att presentera investeringar tio år framåt i tiden. Linköpings kommun har länge använt 3D-visualisering som stöd i utvecklingen av staden och i effektiv medborgardialog. Initierat av ledande politiker tar de nu nästa steg och har tillsammans med Agency9 tagit fram ett verktyg för att göra innehållet i investeringsbudgeten mer konkret och förståelig.

Screen2 till WP

Verktyget baseras på Agency9s produkt CityPlanner och är anpassat för stora touch-skärmar så kallade visualiseringsbord. Det användes för första gången under budgetberedningen i Linköpings kommun den 2-4 juni som ett stöd i diskussionen. www.cityplanneronline.com

Se video: http://agency9.com/portfolio-item/city-investment-planning-and-visualization/

Jonas Sjölin Linköping kommun till WP

Lantmäterichef Jonas Sjölin presenterar visualiseringar av investeringar fram till 2025

Detta är naturligtvis ett stöd för politiska beslut, men framför allt förstärks möjligheterna till en ännu bättre medborgardialog. Nu finns nya möjligheter för medborgarna att vara delaktiga i formandet av morgondagens och framtidens Linköping”, understryker kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall.

Första versionen är utvecklad för att användas på visualiseringsbord och publika utställningsdatorer av användare som ställer höga krav på enkelhet och prestanda. Touch-gester används för en intuitiv och mjuk navigering i 3D-miljön.

Agency9 är stolta att presentera detta projekt tillsammans med Linköpings kommun. Baserat på vår världsledande teknologi för visualisering av stora 3D-stadsmodeller har vi i nära samarbete med Linköping tagit fram detta verktyg som är i absoluta framkant internationellt avseende användarinteraktion, prestanda och funktionalitet som är anpassat för kommunens värden” säger Håkan Engman, VD för Agency9.

Investeringar är placerade i en kommuntäckande detaljerad 3D-modell över Linköping. En interaktiv tidsaxel används för att utmärka projekt och kostnader för ett givet år eller tidsintervall. Grundfunktionen baseras på Agency9 CityPlanner, ett 3D-visualiseringsverktyg för stadsplanering och medborgardialog på webb som används av ett trettiotal kommuner i Norden, Europa och Asien. Planerade projekt visualiseras i 3D, inplacerade i befintlig bebyggelse. Med nya funktioner ges ytterligare dimensioner för att analysera och simulera tid, kostnad och befolkningsförändringar. Utökade vyer ger också möjlighet att presentera projektens löptider och förvaltningarnas investering- och driftkostnader i diagram. Som stöd i planering används också trender i befolkningsstatistik som åskådliggörs i modellen och i diagram.

Screen3 till WP

Verktyget kommer användas för presentation av den lagda investeringsbudgeten men också för att konkretisera möjliga scenarios för tillväxt och prognoser.

Nästa steg är att utveckla en webblösning och en lösning för läsplatta”, säger Jonas Sjölin lantmäterichef på Linköpings kommun och ansvarig för att ta fram det nya verktyget. ”På så vis blir det tillgängligt för alla”.

Om Agency9

Agency9 är en ledande leverantör av lösningar för 3D-visualisering på visualiseringsbord, webb och mobil av geografisk information och kartor inom infrastruktur, bygg- och publika sektorn. Agency9s produktportfölj inkluderar utvecklarplattformen 3DMaps och den molnbaserade planeringstjänsten CityPlanner som används av många kommuner i Norden och internationellt. Bolaget bildades 2003 och är en etablerad spelare internationellt inom online 3D marknaden. www.agency9.com 

Kontakt: Håkan Engman, VD, Telefon: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

Om Linköpings kommun

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Kommunen har devisen “Linköping – där idéer blir verklighet”. Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering. www.linkoping.se