Agency9 slår GIS/CAD giganter i strömmande 3D på WebGL

Lösning för projektsamverkan och medborgarkommunikation i Smarta Städer

Intergeo Exhibition and Conference in Berlin, Oktober 2014

Agency9, den svenska programvaruleverantören med ledande teknik för online 3D visualisering släppte förra veckan stöd för strömmande WebGL i sin molnbaserade tjänst CityPlanner. Smarta Städer kan nu via webben enklare nå ut till sakägare, projektteam och medborgare med projekt presenterade med interaktiva 3D vyer i stora stadsmodeller.

Unikt i jämförelse med andra WebGL lösningar på marknaden kan CityPlanner hantera stora 3D stadsmodeller och terrängmodeller som underlag för presentation av CAD projektdata och kartdata. De flesta andra lösningarna kan bara visa begränsade CAD modeller eller ett begränsat område av en stadsmodell.

Agency9s tekniska lösning för strömmande data i WebGL är den mest avancerade på marknaden idag med den bästa verklighetskänslan och användarupplevelsen. CityPlanner kombinerar kapacitet att visa stora modeller “big data” med funktioner för avancerade grafiska effekter som ”ambient occlusion”, realtids sol/skuggor och and ”god rays”.

CityPlanner är en webbaserad molntjänst för 3D visualisering av projekt i stadsbyggnad, infrastruktur och energi. CityPlanner är unik i att ge planerare, kommunikatörer och projektledare tillgång till funktionella verktyg att enkelt skapa illustrationer i 3D och dela dem inom team och publicera externt till allmänheten. CityPlanner används av många kommuner i Sverige och utomlands för publicering till webb och visualiseringsbord i utställningslokaler. Möjligheten för WebGL baserad publicering är omedelbart tillgänglig i CityPlanner.

“Vi är stolta att kunna presentera vår WebGL lösning som överglänser alla andra lösningar för strömmande 3D, som vi sett på internationella marknaden inkluderat de stora aktörerna inom GIS/CAD. Smarta Städer kan nu med senaste tekniken enkelt kommunicera stadsbyggnadsprojekt både till webb och visualiseringsbord i samma lösning” säger Håkan Engman VD i Agency9 AB. Se projekt Västlänken publicerat i Göteborgs stad med den nya tekniken http://agency9.com/campaign/cityplanner-webgl/

Agency9 outperforms GISCAD giants in streaming 3D with WebGL wp 2.1

 

CityPlanner är baserad på Agency9 utvecklarplattform 3DMaps för visualisering av stora terräng och stadsmodeller med överlägsen prestanda och renderingskvalitet. Plattformen har stöd för vanliga kartformat och verktyg för skapande av fotorealistiska 3D stadsmodeller som StreetFactory™ från Airbus Defence & Space, Smart3DCapture™ från Acute3D samt lösningar från TerraSolid och Agisoft. Även organisationer som väljer OGC standarden CityGML har med Agency9s teknik en lösning för att publicera data online och möjlighet att skapa kraftfulla tillämpningar.

Test 2   Test 1

 

 

 

 

Trenden inom webbutveckling och webbläsare går snabbt mot HTML5 och plug-in fria lösningar. Med WebGL kommer användaren få en bättre upplevelse genom omedelbar laddning av sidan utan installation av insticksprogram. WebGL möjliggör också snyggare integrationer av webbapplikationer i 3D vyn.

About Agency9

Agency9 är en ledande leverantör av lösningar för 3D-visualisering på visualiseringsbord, webb och mobil av geografisk information och kartor inom infrastruktur, bygg- och publika sektorn. Agency9s produktportfölj inkluderar utvecklarplattformen 3DMaps och den molnbaserade planeringstjänsten CityPlanner som används av många kommuner i Norden och internationellt. Bolaget bildades 2003 och är en etablerad spelare internationellt inom online 3D marknaden. www.agency9.com 

Kontakt: Håkan Engman, VD, Telefon: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com 

Agency9 outperforms GIS/CAD giants in streaming 3D with WebGL

Powers project collaboration and communication to the masses for Smart Cities

Intergeo Conference, Berlin, Germany, October 2014

Agency9, the leading provider of online 3D visualisation, today releases WebGL publishing support for its web based planning tool CityPlanner. Smart Cities can now easier reach the citizens and stakeholders on the web with interactive visualisation projects in 3D. Unlike other WebGL solutions, CityPlanner is capable of smoothly visualising large scale terrain and city models as background to CAD illustrations. Most other solutions are pure model viewers limited to show only the project model itself and possibly only the closest surroundings or in other ways very limited in capabilities.

By combining 3D rendering of big data sets with advanced gaming effects such as ambient occlusion, real time sun/shadows and god rays, CityPlanner provides the best realism and user experience. CityPlanner is arguably one of the most sophisticated WebGL solutions available in the global market today.

Try a showcase project for yourself, available at http://agency9.com/campaign/cityplanner-webgl/

Agency9 outperforms GISCAD giants in streaming 3D with WebGL wp 2.1

Visualisation of a large scale infrastructure project with a city-wide tunnel in CityPlanner WebGL

Agency9 CityPlanner is a web based service for 3D visualization of projects within urban development, infrastructure and energy. CityPlanner is unique in providing online planning tools for widespread access and collaboration of planning information in 3D. It is created for urban planners, communicators, consultants and GIS technicians to easily create, share and publish project and spatial information online to be viewed in a normal web browser plugin-free. CityPlanner is currently used by many municipalities internationally to publish projects online and to interactive visualisation tables in exhibitions. http://cityplanneronline.com

The trend in web development and browser technology quickly move towards HTML5 and plug-in free solutions. With WebGL the user will experience instant launch of applications without installation of plugins, security questions and loading delays. Applications will also work more smoothly and integrated with web applications. The 3DMaps platform streams 3D data over internet at high speed providing a near reality experience for the user in navigating in the virtual model.

CityPlanner is based on the Agency9 3DMaps framework for visualisation of large scale terrain and 3D city models with unparalleled performance and rendering quality. The content pipeline support common GIS formats as well as popular tools for photorealistic 3D city model including StreetFactory™ from Airbus Defence & Space, Smart3DCapture™ from Acute 3D as well as solutions from TerraSolid and Agisoft. Also organisations adopting the OGC standard CityGML is here provided a path to publish data online and to create powerful applications.

Test 1     Test 2

 

 

 

 

 

The CityPlanner online with the WebGL publishing support is immediately available at http://cityplanneronline.com and also through the CityPlanner reseller partners.

“Agency9 is proud to announce availability of WebGL publishing support for CityPlanner. Our streaming implementation in 3DMaps performs better than any other solution we have seen in the market and now enable sharing of big data over internet in an efficient way.” says Håkan Engman CEO of Agency9 AB.

About Agency9

Agency9 is a leading provider of software for online based 3D visualization of geographic information and maps for collaboration and communication in the infrastructure, construction and public sector. Agency9’s product portfolio for web and mobile includes 3DMaps developer platform and the cloud service CityPlanner. The company was established 2003 and is an established leader in the online 3D market. http://www.agency9.com

Contact: Håkan Engman, CEO, Phone: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com