Crowdsourced urban planning in 3D with WebGL

Agency9 release new public participation and dialogue tools in CityPlanner for Smart Cities

Geospatial World Forum, Lisbon  – May 2015

Agency9 the Swedish software company with leading streaming webGL solution for large scale 3D visualisation on web and mobile, this month release a new generation 3D tools for public participation and citizen dialogue for smart cities. The new CityPlanner solution leverage Agency9s high performance streaming capability to deliver virtual interactive 3D view of  city development projects combined with a user friendly dialogue interface to engage the citizens.

Traditionally development projects in cities are communicated in public meetings, posters and with formal documents on the web. Presentation of plans are normally very detailed and accurate but nearly impossible to comprehend for a normal citizen. Projects are in many cases received with storms of criticism and complaints in late phases, sometimes based on misunderstandings, resulting in unnecessary delays and heavy project cost increases.

Surveying local competence in the development areas is valuable input to planners. 3D visualisation and web based citizen dialogue is increasingly important in communicating with clarity and managing city development projects efficiently. Continuous information about projects will decrease risk for surprises and misunderstandings.

“The perspective of internet based dialogue shall be valued against planning departments traditionally receiving few comments from a small crowd in a physical meeting. Projects carried out using Agency9 CityPlanner normally reach multiples of thousands unique visitors and receive hundreds of valuable comments from citizens. Needless to say but it seem to be a more representative method for public participation in smart cities when the opinion of the citizens count.”  – Håkan Engman, CEO Agency9 AB.

Click here to see a live project using the new Dialogue in CityPlanner

The Dialogue tools of CityPlanner are designed in close cooperation with visionary and forward thinking municipalities in Scandinavia to support the planning authority in communicating plans and collecting comments from citizen via the web and mobile. The citizen can easily without installations view the virtual 3D model of the city in his mobile or PC, and see the proposed plans as CAD models and information point or even videos. The citizen make georeferenced comments in the virtual 3D world, add images and even draw an area/line to illustrate the comment. This gives the planning authority a good understanding of the opinions of the citizens as valuable input for the development of the plan.

CityPlanner is a 3D visualisation tool for planners, communicators and project managers to easily create interactive 3D presentations and dialogues to be shared with colleagues, stakeholders and to the public. With ease the same project scenes can be published on interactive touch screens for exhibition or show rooms. A complete communication solution for the Smart City.

Om Agency9

Agency9 is a leading provider of software for online 3D visualization of geographic information and maps for collaboration and communication, to the infrastructure, construction, and public sector. Agency9’s product portfolio for web and mobile includes 3DMaps developer platform and the cloud service CityPlanner. The company was established in 2003 and is an established leader in the online 3D market.

Contact: Håkan Engman, CEO Tel: +46 70 305 7707  Mail: hakan.engman@agency9.com

http://www.agency9.com

                                                          

Image 1: Planned project is shown in a three dimensional map for better understanding

 

Norrköping Dialogue

Image 2: Citizens place comments in the 3D map from the web or mobile

Norrköping Dialogue Create

Agency9 lanserar ny generation av dialogverktyg för webb och mobil i CityPlanner

Stockholm, Sverige  – Maj 2015

Agency9 med världsledande teknik för webbaserad 3D visualisering, lanserar idag en ny generation av dialogverktyg i sin molntjänst CityPlanner. 3D visualisering och medborgardialog blir allt viktigare i kommuner för att skapa tydlighet och driva effektiva samhällsbyggnadsprojekt. Inhämtande av lokal kunskap från boende i tidiga planeringsskeden och kontinuerlig information om planerade förändringar minskar risken för överraskningar och missförstånd som tidigare lett till onödiga överklaganden och kostsamma förseningar. Dialogbaserad planering är en viktig del i att effektivisera planprocesser och tydligt kommunicera planer för att nå regeringens mål om 250 000 nya bostäder.

Medborgardialog i CityPlanner är utvecklat i nära samarbete med ett antal nordiska kommuner i frontlinjen för nytänkande inom planering. Lösningen utnyttjar en 3D karta över staden och sociala plattformar som grund för att involvera medborgare i stadsbyggnadsfrågor, samla lokal kunskap, engagera kring trygghetsfrågor, events och turism. Medborgare kan via webb, mobil eller surfplatta enkelt ta del av information om projekt i en tredimensionell vy och kan direkt i vyn lägga in kommenterar på en specifik plats t.ex. önskemål om lekplats, en ny gångväg eller andra kommentarer om risk för negativ påverkan som skuggor och skymd sikt.

För kommunen är detta ett bra sätt att nå ut till en bredare krets av medborgare och inte bara ett fåtal engagerade proffstyckare som normalt kommer till kommunens fysiska informationsmöten. Medborgarnas kommentarer ger också värdefull vägledning till kommunen för skapande av bättre och hållbara planer.

Klicka här för att se exempel på dialogprojekt i Norrköpings Kommun

Bild: Planerade projekt visas i en tredimensionell karta för bättre förståelse

Norrköping Dialogue

Tvådimensionella plankartor är i princip omöjliga för lekmän att förstå och läses sällan av medborgare. Där har 3D visualiseringar stora fördelar som ett bra komplement för ökad igenkänning och bättre förståelse av planerade förändringar. Erfarenhet visar 3D skapar mycket intresse och nyfikenhet. Användare spenderar mer tid i en 3D karta jämfört med en 2D karta enligt mätningar hos ett flertal kommuner.

CityPlanner är ett 3D visualiseringsverktyg för planerare, kommunikatörer och projektledare för att enkelt skapa presentationer av planer i interaktiva 3D scener och dela dessa på internet till kollegor och sakägare. Dialogverktyget förenklar arbetet med insamling av åsikter och besökstatistik. Med en knapptryckning kan planprojekt publiceras publikt till mobiler, surfplattor och webb utan krav på installation av appar eller plugins. Med enkelhet kan samma projekt publiceras till stora interaktiva skärmar i utställningslokaler. En bred kommunikationslösning för den smarta staden.

“Medborgardialog är viktigt i regeringens aggressiva plan för bostadsbyggande. Överklaganden medför projektkostnader i mångmiljonklassen. Med ökad tydlighet och kommunikation genom planprocessen samt involvering av medborgare kan stora kostnader sparas och ett bättre hållbart samhälle skapas.”  – Håkan Engman, VD Agency9 AB.

Om Agency9

Agency9 är en ledande leverantör av lösningar för 3D visualisering av geografisk information och kartor på utställningsskärmar, webb och mobil inom lösningar för infrastruktur, bygg- och publika sektorn. Agency9s produktportfölj inkluderar utvecklarplattformen 3DMaps och den molnbaserade planeringstjänsten CityPlanner som används av många kommuner i Norden och internationellt. Bolaget bildades 2003 och är en etablerad spelare internationellt inom online 3D marknaden. www.agency9.com 

 

Kontakt: Håkan Engman, VD, Telefon: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

Bild: Medborgare placerar sina kommentarer i 3D kartan från mobilen eller webb

Norrköping Dialogue Create