Framsidan

4D visar kommunens investeringar

Planerade investeringar till 2025 i Linköpings kommun presenteras med interaktiva 3D-illustrationer, kostnader och tidsplaner i ett nytt verktyg.

Stockholm, Juni 2014

Agency9 presenterar ett gemensamt projekt med Linköpings kommun där en 3D-karta kombineras med tid och kostnad för att presentera investeringar tio år framåt i tiden. Linköpings kommun har länge använt 3D-visualisering som stöd i utvecklingen av staden och i effektiv medborgardialog. Initierat av ledande politiker tar de nu nästa steg och har tillsammans med Agency9 tagit fram ett verktyg för att göra innehållet i investeringsbudgeten mer konkret och förståelig.

Screen2 till WP

Verktyget baseras på Agency9s produkt CityPlanner och är anpassat för stora touch-skärmar så kallade visualiseringsbord. Det användes för första gången under budgetberedningen i Linköpings kommun den 2-4 juni som ett stöd i diskussionen. www.cityplanneronline.com

Se video: http://agency9.com/portfolio-item/city-investment-planning-and-visualization/

Jonas Sjölin Linköping kommun till WP

Lantmäterichef Jonas Sjölin presenterar visualiseringar av investeringar fram till 2025

Detta är naturligtvis ett stöd för politiska beslut, men framför allt förstärks möjligheterna till en ännu bättre medborgardialog. Nu finns nya möjligheter för medborgarna att vara delaktiga i formandet av morgondagens och framtidens Linköping”, understryker kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall.

Första versionen är utvecklad för att användas på visualiseringsbord och publika utställningsdatorer av användare som ställer höga krav på enkelhet och prestanda. Touch-gester används för en intuitiv och mjuk navigering i 3D-miljön.

Agency9 är stolta att presentera detta projekt tillsammans med Linköpings kommun. Baserat på vår världsledande teknologi för visualisering av stora 3D-stadsmodeller har vi i nära samarbete med Linköping tagit fram detta verktyg som är i absoluta framkant internationellt avseende användarinteraktion, prestanda och funktionalitet som är anpassat för kommunens värden” säger Håkan Engman, VD för Agency9.

Investeringar är placerade i en kommuntäckande detaljerad 3D-modell över Linköping. En interaktiv tidsaxel används för att utmärka projekt och kostnader för ett givet år eller tidsintervall. Grundfunktionen baseras på Agency9 CityPlanner, ett 3D-visualiseringsverktyg för stadsplanering och medborgardialog på webb som används av ett trettiotal kommuner i Norden, Europa och Asien. Planerade projekt visualiseras i 3D, inplacerade i befintlig bebyggelse. Med nya funktioner ges ytterligare dimensioner för att analysera och simulera tid, kostnad och befolkningsförändringar. Utökade vyer ger också möjlighet att presentera projektens löptider och förvaltningarnas investering- och driftkostnader i diagram. Som stöd i planering används också trender i befolkningsstatistik som åskådliggörs i modellen och i diagram.

Screen3 till WP

Verktyget kommer användas för presentation av den lagda investeringsbudgeten men också för att konkretisera möjliga scenarios för tillväxt och prognoser.

Nästa steg är att utveckla en webblösning och en lösning för läsplatta”, säger Jonas Sjölin lantmäterichef på Linköpings kommun och ansvarig för att ta fram det nya verktyget. ”På så vis blir det tillgängligt för alla”.

Om Agency9

Agency9 är en ledande leverantör av lösningar för 3D-visualisering på visualiseringsbord, webb och mobil av geografisk information och kartor inom infrastruktur, bygg- och publika sektorn. Agency9s produktportfölj inkluderar utvecklarplattformen 3DMaps och den molnbaserade planeringstjänsten CityPlanner som används av många kommuner i Norden och internationellt. Bolaget bildades 2003 och är en etablerad spelare internationellt inom online 3D marknaden. www.agency9.com 

Kontakt: Håkan Engman, VD, Telefon: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

Om Linköpings kommun

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Kommunen har devisen “Linköping – där idéer blir verklighet”. Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering. www.linkoping.se