This is the default category.

Agency9 listed on Deloitte’s Sweden Technology Fast 50

Agency9 is this year listed as a Deloitte’s “Sweden Technology Fast 50″ company. The selection criteria is based on average revenue growth over the last 4 years and some other critera.

“We is proud to recognised as a Deloitte’s Technology Fast 50  company in the 2015 nomination. Agency9 has been successful in its mission of providing webGL based 3D visualisation solution to our customers.” says Håkan Engman CEO of Agency9 AB

About Agency9

Agency9 is a leading provider of solutions for 3D visualization of geographic information and maps for collaboration and communication, to the infrastructure, construction, and public sector. Agency9’s product portfolio for web, mobile and exhibition screens include 3DMaps developer platform and the cloud service CityPlanner. The company was established in 2003.

Contact: Håkan Engman, CEO Tel: +46 70 305 7707  Mail: hakan.engman@agency9.com

http://www.agency9.comdeloitte fast 50

Swedish cities innovate 3D use in Smart City applications

Intergeo, Stuttgart  – September 2015

Swedish 3D industry has repeatedly innovated in public use of 3D and in particular in external city planning applications and received several international awards. Now again Swedish cities are involved in projects reinventing the use of 3D city models in promotion of the city and in public participation. Here are some examples:

Creating dialogue in Stockholm City – Last week a digital dialogue was launched for one of the large development projects in Stockholm. In the early phase of the project Norra Djurgårdsstaden the planning department invite citizens to contribute with suggestions and ideas. The dialogue is available to the public as a link on Stockholm city’s home page and use the gigantic (500 Square kilometre) photorealistic 3D city model as background. The huge 3D model is streamed to web, tablets and exhibition screens using Agency9 technology. Try it yourself: http://agency9.com/stockholm-dialogue-project-showcasing-new-beta-features/

Stockholm

 

Engaging citizens in Gothenburg City- The city earlier this year relaunched its award winning citizen portal Min Stad (translated My City). The portal invites citizens to post suggestions for development and improvements of the city. The portal has been operational since 2012 and has attracted tens of thousands of visitors and nearly thousand suggestions from citizens. Try it yourself: http://minstad.goteborg.se/minstad/index.do

Gothenburg

 

Marketing Linköping Municipality – At the real estate conference Business Area in Sweden opening this week Linköping City use 3D visualisation on a large touch screen for the promotion of the municipality. Using a municipality wide 3D city models as background different projects and themes are presented using animated project models and dynamic graphs. https://www.youtube.com/watch?v=4VH8bZXBXCc&feature=youtu.be

Linkoping start screen

Linkoping Population density Linkoping project

 

“Agency9 is proud to be part of these projects and is committed to maintain a lead in 3D technology and solutions to support implementation of online Smart City application. Our CityPlanner cloud services is a powerful visualisation tool for cities to publish projects to users on the web, mobile or in exhibitions screens.” says Håkan Engman CEO of Agency9 AB

About Agency9

Agency9 is a leading provider of solutions for 3D visualization of geographic information and maps for collaboration and communication, to the infrastructure, construction, and public sector. Agency9’s product portfolio for web, mobile and exhibition screens include 3DMaps developer platform and the cloud service CityPlanner. The company was established in 2003 and is a leader in streaming large 3D models on WebGL/HTML5.

Contact: Håkan Engman, CEO Tel: +46 70 305 7707  Mail: hakan.engman@agency9.com

http://www.agency9.com

Se Nordens högsta byggnad i 3D i surfplattan

Göteborg Stad uppgraderar prisbelönad medborgarportal

 Stockholm, Sverige  – Juni 2015

Göteborg Stad uppgraderar sin prisbelönade 3D medborgarportal Min Stad med nya funktioner och lanserar den i samband med Volvo Ocean Race 21-28 Juni i Göteborg. Min Stad har blivit ett viktigt redskap för stadsbyggnadskontoret att kommunicera med medborgare och lägger nu till många spännande projekt i portalen samt ökar tillgängligheten med stöd för surfplattor. Förutom flera stora infrastrukturprojekt som Västlänken och Frihamnen kan man där också se projekt för Göteborgs 400års jubileum. ElectriCity är ett spännande samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Min Stads nylansering kommer i samband med ElectriCity att finnas på touchskärmar vid hållplatser längs den nya busslinjen.

Se Min Stad: http://minstad.goteborg.se/minstad/index.do

Världsunikt är att medborgare i Min Stad från sin egen dator och surfplatta kan skapa egna förslag i stadsmodellen med hjälp av enkla 3D ritverktyg men även ladda upp egna 3D modeller som förslag på förtätning eller att ersätta existerande byggnader i staden. Min Stad har varit mycket populärt sedan första lansering med tiotusentals besökare till portalen och nära tusen förslag inlagda. Portalen har även engagerat arkitekter och byggherrar att lägga in förslag med detaljerade 3D modeller. Många internationella städer har besökt Göteborg för att studera portalen.

”Min Stad och vårt arbete med 3D teknik är viktigt för oss för att nå ut med våra budskap till medborgare och skapa intresse för stadsbyggnadsfrågor.” – Eric Jeansson Geodatastrateg i Göteborg Stad

Bild: Nu kan Göteborgare även nå Min Stad från surfplattor

Min Stad Göteborg – Overview – iPad Air H

Min Stad har utvecklats i nära samarbete med svenska Agency9 och baseras på deras världsledande teknik för webbaserad 3D visualisering. Den första versionen av medborgarportalen Min Stad skapades i samarbete med Agency9 och lanserades första gången 2012. Lanseringen fick mycket uppmärksamhet både i Skandinavien och internationellt för sitt innovativa sätt att utnyttja 3D teknik för att skapa intresse och engagemang från medborgare i stadsutvecklingsfrågor. Bland annat mottog Göteborg Stad ett prestigefullt internationellt pris Geospatial World Excellence Award inom kategorin stadsplanering.

“Agency9 är stolta över den uppmärksamhet som projektet MinStad har fått internationellt. Framgången har byggt på en stark vision från Göteborgs Stads ledning och en kreativ dialog kring skapande av denna unika lösning i världsklass.”  – Håkan Engman, Agency9 AB CEO.

Om Agency9

Agency9 är en ledande leverantör av lösningar för 3D-visualisering av geografisk information och kartor på utställningsskärmar, webb och mobil inom lösningar för infrastruktur, bygg- och publika sektorn. Agency9s produktportfölj inkluderar utvecklarplattformen 3DMaps och den molnbaserade tjänsten för stadsplanering, CityPlanner som används av många kommuner i Norden och internationellt. http://cityplanneronline.com, Bolaget bildades 2003 och är en etablerad spelare internationellt inom online 3D marknaden. www.agency9.com 

Kontakt: Håkan Engman, VD, Telefon: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

Bild: Medborgare placerar sina kommentarer i 3D kartan från mobilen eller webb

Min Stad Göteborg – Suggestion 5 – Browser (EN)

 

Bild: Göteborg Stad visar upp planerade utvecklingsprojekt i Min Stad. Här Lindholmen

Min Stad Göteborg – Lindholmen – Browser (SV)

 

Min Stad Göteborg – Suggestion 1 – Browser (SV)

Crowdsourced urban planning in 3D with WebGL

Agency9 release new public participation and dialogue tools in CityPlanner for Smart Cities

Geospatial World Forum, Lisbon  – May 2015

Agency9 the Swedish software company with leading streaming webGL solution for large scale 3D visualisation on web and mobile, this month release a new generation 3D tools for public participation and citizen dialogue for smart cities. The new CityPlanner solution leverage Agency9s high performance streaming capability to deliver virtual interactive 3D view of  city development projects combined with a user friendly dialogue interface to engage the citizens.

Traditionally development projects in cities are communicated in public meetings, posters and with formal documents on the web. Presentation of plans are normally very detailed and accurate but nearly impossible to comprehend for a normal citizen. Projects are in many cases received with storms of criticism and complaints in late phases, sometimes based on misunderstandings, resulting in unnecessary delays and heavy project cost increases.

Surveying local competence in the development areas is valuable input to planners. 3D visualisation and web based citizen dialogue is increasingly important in communicating with clarity and managing city development projects efficiently. Continuous information about projects will decrease risk for surprises and misunderstandings.

“The perspective of internet based dialogue shall be valued against planning departments traditionally receiving few comments from a small crowd in a physical meeting. Projects carried out using Agency9 CityPlanner normally reach multiples of thousands unique visitors and receive hundreds of valuable comments from citizens. Needless to say but it seem to be a more representative method for public participation in smart cities when the opinion of the citizens count.”  – Håkan Engman, CEO Agency9 AB.

Click here to see a live project using the new Dialogue in CityPlanner

The Dialogue tools of CityPlanner are designed in close cooperation with visionary and forward thinking municipalities in Scandinavia to support the planning authority in communicating plans and collecting comments from citizen via the web and mobile. The citizen can easily without installations view the virtual 3D model of the city in his mobile or PC, and see the proposed plans as CAD models and information point or even videos. The citizen make georeferenced comments in the virtual 3D world, add images and even draw an area/line to illustrate the comment. This gives the planning authority a good understanding of the opinions of the citizens as valuable input for the development of the plan.

CityPlanner is a 3D visualisation tool for planners, communicators and project managers to easily create interactive 3D presentations and dialogues to be shared with colleagues, stakeholders and to the public. With ease the same project scenes can be published on interactive touch screens for exhibition or show rooms. A complete communication solution for the Smart City.

Om Agency9

Agency9 is a leading provider of software for online 3D visualization of geographic information and maps for collaboration and communication, to the infrastructure, construction, and public sector. Agency9’s product portfolio for web and mobile includes 3DMaps developer platform and the cloud service CityPlanner. The company was established in 2003 and is an established leader in the online 3D market.

Contact: Håkan Engman, CEO Tel: +46 70 305 7707  Mail: hakan.engman@agency9.com

http://www.agency9.com

                                                          

Image 1: Planned project is shown in a three dimensional map for better understanding

 

Norrköping Dialogue

Image 2: Citizens place comments in the 3D map from the web or mobile

Norrköping Dialogue Create

Agency9 lanserar ny generation av dialogverktyg för webb och mobil i CityPlanner

Stockholm, Sverige  – Maj 2015

Agency9 med världsledande teknik för webbaserad 3D visualisering, lanserar idag en ny generation av dialogverktyg i sin molntjänst CityPlanner. 3D visualisering och medborgardialog blir allt viktigare i kommuner för att skapa tydlighet och driva effektiva samhällsbyggnadsprojekt. Inhämtande av lokal kunskap från boende i tidiga planeringsskeden och kontinuerlig information om planerade förändringar minskar risken för överraskningar och missförstånd som tidigare lett till onödiga överklaganden och kostsamma förseningar. Dialogbaserad planering är en viktig del i att effektivisera planprocesser och tydligt kommunicera planer för att nå regeringens mål om 250 000 nya bostäder.

Medborgardialog i CityPlanner är utvecklat i nära samarbete med ett antal nordiska kommuner i frontlinjen för nytänkande inom planering. Lösningen utnyttjar en 3D karta över staden och sociala plattformar som grund för att involvera medborgare i stadsbyggnadsfrågor, samla lokal kunskap, engagera kring trygghetsfrågor, events och turism. Medborgare kan via webb, mobil eller surfplatta enkelt ta del av information om projekt i en tredimensionell vy och kan direkt i vyn lägga in kommenterar på en specifik plats t.ex. önskemål om lekplats, en ny gångväg eller andra kommentarer om risk för negativ påverkan som skuggor och skymd sikt.

För kommunen är detta ett bra sätt att nå ut till en bredare krets av medborgare och inte bara ett fåtal engagerade proffstyckare som normalt kommer till kommunens fysiska informationsmöten. Medborgarnas kommentarer ger också värdefull vägledning till kommunen för skapande av bättre och hållbara planer.

Klicka här för att se exempel på dialogprojekt i Norrköpings Kommun

Bild: Planerade projekt visas i en tredimensionell karta för bättre förståelse

Norrköping Dialogue

Tvådimensionella plankartor är i princip omöjliga för lekmän att förstå och läses sällan av medborgare. Där har 3D visualiseringar stora fördelar som ett bra komplement för ökad igenkänning och bättre förståelse av planerade förändringar. Erfarenhet visar 3D skapar mycket intresse och nyfikenhet. Användare spenderar mer tid i en 3D karta jämfört med en 2D karta enligt mätningar hos ett flertal kommuner.

CityPlanner är ett 3D visualiseringsverktyg för planerare, kommunikatörer och projektledare för att enkelt skapa presentationer av planer i interaktiva 3D scener och dela dessa på internet till kollegor och sakägare. Dialogverktyget förenklar arbetet med insamling av åsikter och besökstatistik. Med en knapptryckning kan planprojekt publiceras publikt till mobiler, surfplattor och webb utan krav på installation av appar eller plugins. Med enkelhet kan samma projekt publiceras till stora interaktiva skärmar i utställningslokaler. En bred kommunikationslösning för den smarta staden.

“Medborgardialog är viktigt i regeringens aggressiva plan för bostadsbyggande. Överklaganden medför projektkostnader i mångmiljonklassen. Med ökad tydlighet och kommunikation genom planprocessen samt involvering av medborgare kan stora kostnader sparas och ett bättre hållbart samhälle skapas.”  – Håkan Engman, VD Agency9 AB.

Om Agency9

Agency9 är en ledande leverantör av lösningar för 3D visualisering av geografisk information och kartor på utställningsskärmar, webb och mobil inom lösningar för infrastruktur, bygg- och publika sektorn. Agency9s produktportfölj inkluderar utvecklarplattformen 3DMaps och den molnbaserade planeringstjänsten CityPlanner som används av många kommuner i Norden och internationellt. Bolaget bildades 2003 och är en etablerad spelare internationellt inom online 3D marknaden. www.agency9.com 

 

Kontakt: Håkan Engman, VD, Telefon: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

Bild: Medborgare placerar sina kommentarer i 3D kartan från mobilen eller webb

Norrköping Dialogue Create

Project View 2016 Beta with Dialogue WebGL released!

The new Project View with Dialogue features has been released for public beta test. The purpose of this public test is to get feedback on both bugs and usability. The new template is available to all, but the Dialogue features requires an active Dialogue module subscription to use.

PV2016-screenshot

A complete walk through of the features and how to customize will follow shortly.

Here’s how you activate it in a project:

  • Create a project or edit an existing.
  • Go the General settings for your project.
  • Change template to “Project view 2016 BETA” and click save.

choose-template

Found a bug?

If you find issues or want to comment on usability, use the built in support form in CityPlanner or join the CityPlanner User Group on LinkedIn.

Support-link

Agency9 släpper stöd för plug-in fri visning av 3D kartor i mobilen

3DMaps 5.0 lanseras med stöd för strömmande WebGL i iOS och Android surfplattor och mobiler

Stockholm, Sverige  – Mars 2015

Svenska Agency9 med världsledande teknik för webbaserad 3D visualisering, breddar idag WebGL stödet i sin 3DMaps plattform till iOS och Android surfplattor och mobiler. Stora detaljerade 3D stadsmodeller kan nu visas direkt i webbläsare på surfplattor och mobiler med hög prestanda och visuell kvalitet. Visualisering i mobilen kommer att bredda användningen av 3D-baserade kartlösningar. För användaren kommer det att bli smidigare och kräver inte installation av appar tack vare WebGL och den nya stödet i Agency9s 3DMaps.

De flesta andra webblösningarna på marknaden är för 3D visualisering av enskilda CAD modeller eller begränsade delar av enkla stadsmodeller utan fasadbilder. Agency9 3DMaps kan visa stora terräng- och stadsmodeller på nationell eller global basis med hör detaljnivå och grafiska effekter.

Agency9 3DMaps stöder vanligt använda GIS format och även fotorealistiska stadsmodeller skapade i verktyg som Smart3DCapture från Acute3D, PhotoScan från AgiSoft, StreetFactory från Airbus Defence and Space samt verktyg från TerraSolid.

Illustration Strömmade städer i 3D B

Agency9 3DMaps utvecklarplattform möjliggör byggande av portaler och inbyggnad av 3D i existerande webblösningar för webb och mobil. Med avancerade speleffekter ges realism i visualiseringen och en bra användarupplevelse. 3DMaps stöder också integration med GIS data och databas information för objektbaserade frågor och visualisering av statistik. 3DMaps är en av de absolut mest sofistikerade WebGL lösningen för 3D GIS på marknaden idag. Läs mer på vår utvecklarportal http://developer.agency9.com

“Vår 3DMaps plattform är baserad på över 40 manårs erfarenhet av webbaserad 3D visualisering och är ett säkert val för utvecklare som vill skapa lösningar med 3D kartor som bas. Bland annat utvecklare som skall portera från Google Earth som plattform. Vi är stolta att kunna erbjuda våra kunder WebGL stöd för mobiler och surfplattor”  – Håkan Engman, Agency9 AB CEO.

Mobilstöd kommer inom kort också i Agency9 CityPlanner, molntjänsten för kommunikation och aktiv dialog med medborgare inom stadsbyggnad. Smarta Städer kan nu enkelt kommunicera med sakägare och medborgare på webb och mobil med interaktiv visualisering i 3D. Se exempel från Göteborg med en stor projektmodell visad i CityPlanner i en kommuntäckande 3D modell.  http://agency9.com/portfolio-item/showcases/

Screenshot Gothenburg

 

Om Agency9

Agency9 är en ledande leverantör av lösningar för 3D-visualisering av geografisk information och kartor på utställningsskärmar, webb och mobil inom lösningar för infrastruktur, bygg- och publika sektorn. Agency9s produktportfölj inkluderar utvecklarplattformen 3DMaps och den molnbaserade planeringstjänsten CityPlanner som används av många kommuner i Norden och internationellt. Bolaget bildades 2003 och är en etablerad spelare internationellt inom online 3D marknaden. www.agency9.com 

Kontakt: Håkan Engman, VD, Telefon: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com

Agency9 brings WebGL streaming of 3D cities to iOS and Android

3DMaps 5.0 supports plugin- and app free deployment of huge 3D models online

Stockholm, Sweden – February 2015

Agency9, the leading provider of online 3D visualisation, today extends its 3DMaps WebGL support to iOS and Android devices. Large highly detailed 3D city models can now be streamed to web browsers on both tablets and smartphones with both high performance and visual quality. Mobile support substantially improves reach in GIS and planning applications. Using WebGL and HTML5 improves usability with plugin free viewing of 3D directly in the web browser, eliminating the need for the download and installation of dedicated apps.

Most WebGL 3D solutions on the market are pure ‘model viewers’, limited to show a CAD model and its closest surroundings or simple untextured LOD 1,2 models. Agency9 3DMaps is capable of smoothly visualising large scale terrain and detailed textured building models on a national or global basis. As one example, huge photorealistic 3D models created with tools such as Smart3DCapture by Acute3D, recently acquired by Bentley Systems, can now be published online using WebGL without limitation in size or resolution.

Agency9 3DMaps supports common 3D scenery in common GIS formats (e.g. ArcGIS, CityGML) and is also validated with output from tools as Smart3DCapture, PhotoScan from AgiSoft, StreetFactory from Airbus Defence and Space as well as LiDAR/imagery tools from TerraSolid.

Illustration Streaming Smart Cities

Agency9 3DMaps developer platform enables the customisation of portals as well as integration into existing applications to leverage ubiquitous support for streaming large 3D data to users across all formats including tablet, mobile, Windows and MacOS.

Rendering substantial 3D data sets in the browser using 3DMaps with advanced gaming effects such as ambient occlusion, real time sun and shadows, and god rays ensures the finest realism and user experience. 3DMaps also supports integration of spatial data and databases for intelligent models and visualisation of statistics. 3DMaps is the most sophisticated WebGL solutions available in the global market today over available open source solutions and other commercial solutions. Visit the 3DMaps developer portal at http://developer.agency9.com

“Our 3DMaps technology is a solid platform based on over 40 man years of experience in online 3D streaming. It surely is a superior alternative to Cesium and other open source initiatives for professional applications and is probably the only solid option for developers seeking to replace Google Earth as platform. We invite developers to benchmark our 3DMaps platform for implementation in existing applications and customer projects.”  – Håkan Engman, Agency9 AB CEO.

Mobile support will also be available in Agency9 CityPlanner, the cloud service for creating and sharing 3D project information and citizen dialogues in urban development. Smart Cities can more easily reach citizens and stakeholders on the web with interactive visualisation of projects in 3D. See an example of a large project model created in ESRI CityEngine and visualised in a huge photorealistic 3D scene here. http://agency9.com/portfolio-item/showcases/

Screenshot Gothenburg

About Agency9

Agency9 is a leading provider of software for online 3D visualization of geographic information and maps for collaboration and communication, to the infrastructure, construction, and public sector. Agency9’s product portfolio for web and mobile includes 3DMaps developer platform and the cloud service CityPlanner. The company was established in 2003 and is an established leader in the online 3D market.

Contact: Håkan Engman, CEO | +46 70 305 7707 | hakan.engman@agency9.com

http://www.agency9.com

Agency9 slår GIS/CAD giganter i strömmande 3D på WebGL

Lösning för projektsamverkan och medborgarkommunikation i Smarta Städer

Intergeo Exhibition and Conference in Berlin, Oktober 2014

Agency9, den svenska programvaruleverantören med ledande teknik för online 3D visualisering släppte förra veckan stöd för strömmande WebGL i sin molnbaserade tjänst CityPlanner. Smarta Städer kan nu via webben enklare nå ut till sakägare, projektteam och medborgare med projekt presenterade med interaktiva 3D vyer i stora stadsmodeller.

Unikt i jämförelse med andra WebGL lösningar på marknaden kan CityPlanner hantera stora 3D stadsmodeller och terrängmodeller som underlag för presentation av CAD projektdata och kartdata. De flesta andra lösningarna kan bara visa begränsade CAD modeller eller ett begränsat område av en stadsmodell.

Agency9s tekniska lösning för strömmande data i WebGL är den mest avancerade på marknaden idag med den bästa verklighetskänslan och användarupplevelsen. CityPlanner kombinerar kapacitet att visa stora modeller “big data” med funktioner för avancerade grafiska effekter som ”ambient occlusion”, realtids sol/skuggor och and ”god rays”.

CityPlanner är en webbaserad molntjänst för 3D visualisering av projekt i stadsbyggnad, infrastruktur och energi. CityPlanner är unik i att ge planerare, kommunikatörer och projektledare tillgång till funktionella verktyg att enkelt skapa illustrationer i 3D och dela dem inom team och publicera externt till allmänheten. CityPlanner används av många kommuner i Sverige och utomlands för publicering till webb och visualiseringsbord i utställningslokaler. Möjligheten för WebGL baserad publicering är omedelbart tillgänglig i CityPlanner.

“Vi är stolta att kunna presentera vår WebGL lösning som överglänser alla andra lösningar för strömmande 3D, som vi sett på internationella marknaden inkluderat de stora aktörerna inom GIS/CAD. Smarta Städer kan nu med senaste tekniken enkelt kommunicera stadsbyggnadsprojekt både till webb och visualiseringsbord i samma lösning” säger Håkan Engman VD i Agency9 AB. Se projekt Västlänken publicerat i Göteborgs stad med den nya tekniken http://agency9.com/campaign/cityplanner-webgl/

Agency9 outperforms GISCAD giants in streaming 3D with WebGL wp 2.1

 

CityPlanner är baserad på Agency9 utvecklarplattform 3DMaps för visualisering av stora terräng och stadsmodeller med överlägsen prestanda och renderingskvalitet. Plattformen har stöd för vanliga kartformat och verktyg för skapande av fotorealistiska 3D stadsmodeller som StreetFactory™ från Airbus Defence & Space, Smart3DCapture™ från Acute3D samt lösningar från TerraSolid och Agisoft. Även organisationer som väljer OGC standarden CityGML har med Agency9s teknik en lösning för att publicera data online och möjlighet att skapa kraftfulla tillämpningar.

Test 2   Test 1

 

 

 

 

Trenden inom webbutveckling och webbläsare går snabbt mot HTML5 och plug-in fria lösningar. Med WebGL kommer användaren få en bättre upplevelse genom omedelbar laddning av sidan utan installation av insticksprogram. WebGL möjliggör också snyggare integrationer av webbapplikationer i 3D vyn.

About Agency9

Agency9 är en ledande leverantör av lösningar för 3D-visualisering på visualiseringsbord, webb och mobil av geografisk information och kartor inom infrastruktur, bygg- och publika sektorn. Agency9s produktportfölj inkluderar utvecklarplattformen 3DMaps och den molnbaserade planeringstjänsten CityPlanner som används av många kommuner i Norden och internationellt. Bolaget bildades 2003 och är en etablerad spelare internationellt inom online 3D marknaden. www.agency9.com 

Kontakt: Håkan Engman, VD, Telefon: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com 

Agency9 outperforms GIS/CAD giants in streaming 3D with WebGL

Powers project collaboration and communication to the masses for Smart Cities

Intergeo Conference, Berlin, Germany, October 2014

Agency9, the leading provider of online 3D visualisation, today releases WebGL publishing support for its web based planning tool CityPlanner. Smart Cities can now easier reach the citizens and stakeholders on the web with interactive visualisation projects in 3D. Unlike other WebGL solutions, CityPlanner is capable of smoothly visualising large scale terrain and city models as background to CAD illustrations. Most other solutions are pure model viewers limited to show only the project model itself and possibly only the closest surroundings or in other ways very limited in capabilities.

By combining 3D rendering of big data sets with advanced gaming effects such as ambient occlusion, real time sun/shadows and god rays, CityPlanner provides the best realism and user experience. CityPlanner is arguably one of the most sophisticated WebGL solutions available in the global market today.

Try a showcase project for yourself, available at http://agency9.com/campaign/cityplanner-webgl/

Agency9 outperforms GISCAD giants in streaming 3D with WebGL wp 2.1

Visualisation of a large scale infrastructure project with a city-wide tunnel in CityPlanner WebGL

Agency9 CityPlanner is a web based service for 3D visualization of projects within urban development, infrastructure and energy. CityPlanner is unique in providing online planning tools for widespread access and collaboration of planning information in 3D. It is created for urban planners, communicators, consultants and GIS technicians to easily create, share and publish project and spatial information online to be viewed in a normal web browser plugin-free. CityPlanner is currently used by many municipalities internationally to publish projects online and to interactive visualisation tables in exhibitions. http://cityplanneronline.com

The trend in web development and browser technology quickly move towards HTML5 and plug-in free solutions. With WebGL the user will experience instant launch of applications without installation of plugins, security questions and loading delays. Applications will also work more smoothly and integrated with web applications. The 3DMaps platform streams 3D data over internet at high speed providing a near reality experience for the user in navigating in the virtual model.

CityPlanner is based on the Agency9 3DMaps framework for visualisation of large scale terrain and 3D city models with unparalleled performance and rendering quality. The content pipeline support common GIS formats as well as popular tools for photorealistic 3D city model including StreetFactory™ from Airbus Defence & Space, Smart3DCapture™ from Acute 3D as well as solutions from TerraSolid and Agisoft. Also organisations adopting the OGC standard CityGML is here provided a path to publish data online and to create powerful applications.

Test 1     Test 2

 

 

 

 

 

The CityPlanner online with the WebGL publishing support is immediately available at http://cityplanneronline.com and also through the CityPlanner reseller partners.

“Agency9 is proud to announce availability of WebGL publishing support for CityPlanner. Our streaming implementation in 3DMaps performs better than any other solution we have seen in the market and now enable sharing of big data over internet in an efficient way.” says Håkan Engman CEO of Agency9 AB.

About Agency9

Agency9 is a leading provider of software for online based 3D visualization of geographic information and maps for collaboration and communication in the infrastructure, construction and public sector. Agency9’s product portfolio for web and mobile includes 3DMaps developer platform and the cloud service CityPlanner. The company was established 2003 and is an established leader in the online 3D market. http://www.agency9.com

Contact: Håkan Engman, CEO, Phone: +46 70 305 7707, Mail: hakan.engman@agency9.com